Mijn kind aanmelden

    Aanmelding

In het jaar dat uw kind 4 wordt is het mogelijk uw kind aan te melden op school. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek krijgt u informatie over de school en een rondleiding. Tevens krijgt u een map mee waarin de informatie is terug te vinden. Ook in de map zit een inventarisatieformulier. Deze levert u in als u voor onze school kiest.

In februari organiseren we jaarlijks een informatieavond voor nieuwe ouders en een open dag. Op de avond krijgt u informatie over de school en mag u in alle groepen kijken. Alle leerkrachten zijn deze avond aanwezig. Op de open dag mag uw kind mee en kunt u de school in bedrijf zien. Op deze avond of dag krijgt u ook een informatiemap mee met het inventarisatieformulier.

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kijken we naar wat uw kind nodig heeft en of wij dat kunnen bieden of organiseren. Alle relevante informatie wordt besproken en hierbij wordt gekeken naar de belangen van het kind, de groep en de mogelijkheden op schoolniveau. Deze gegevens worden in een gesprek met de ouders besproken. Indien wij niet in staat zijn goed onderwijs te bieden aan het kind streven we er naar om samen met de ouders een andere oplossing te zoeken. Als we tot de conclusie komen dat De Opstap de juiste school voor uw kind is, dan krijgt u een aanmeldformulier en maken we afspraken voor de 4 dagdelen die een kind mag komen wennen voordat hij/zij 4 jaar wordt. De eerste 'echte' schooldag is op de dag van de 4e verjaardag of de dag erna. 

Als uw kind wegens een verhuizing binnenkomt nemen we na het kennismakingsgesprek contact op met de huidige school van de leerling. Wij gaan zorgvuldig na of De Opstap de goede keus is. Wij plaatsen pas als ouders en beide scholen positief zijn over de overstap. Als de directies het eens zijn dan wordt het kind op de school van herkomst uitgeschreven en schrijven wij het kind in. Voor een goede overdracht vragen wij altijd om een onderwijskundig rapport.

Onder Documenten vindt u het inventarisatieformulier waarmee u kunt aangeven uw kind te willen aanmelden op 'De Opstap'. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.